GIẢI NHIỆT BẰNG NƯỚC (KHOW – KLSW)

Model: KHOW – KLSW

Capacity: 5 – 350RT