AA3-F, AE3-F dòng máy biến tần

Thích hợp dùng cho những nhà máy có nhu cầu lớn về khí ( Như là sản xuất ngày đêm , hoặc sử dụng lượng khí lớn).

Nhà máy có thể suy nghĩ mua nhiều máy nén khí có tần số tiêu chuẩn ,cộng với một máy nén khí biến tần ,thì sẽ tiết kiệm điện và năng lượng, và tiết kiệm toàn diện hơn.