Máy tích hợp AE – AD

Dòng máy nén khí này tích hợp sẵn: Máy nén khí, Máy sấy khí, Lọc khí, bình chưa khí ưu điêm như sau: 

  • Thiết kế tích hợp: Không cần lắp đặt đường ống
  • Thiết kế tích hợp: Tiện lợi và nhanh có điện lập tức có thể sử dụng.
  • Thiết kế tích hợp: Tối ưu được liên kết đường ống, giảm thấp tổn thất do việc phát sinh rò rỉ khí nén giúp người sử dụng tiết kiệm giá thành vận hành.
  • Thiết kế tích hợp: Giúp tiết kiệm không gian sử dụng và giá thành lắp ráp cho người sử dụng, thiết kế vận hành không tiếng ồn.