THÁP GIẢI NHIỆT LIANG CHI MODEL: LBC

Model: LBC

Capacity: 5 – 800RT