Đối tác

doi_tac_tien_dat_corp®
Đối tác – Tiến Đạt Corp®

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển nên thương hiệu Tiến Đạt Corp®, không thể thiếu đến là sự giúp đỡ to lớn từ phía các đối tác, các nhà cung cấp; những người đã luôn đặt niềm tin tuyệt đối dành cho Tiến Đạt Corp®:

  1. Liang Chi: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm tháp giải nhiệt thương hiệu Liang Chi
  2. Teco: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy bơm nước thương hiệu Teco
  3. Airstar: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm máy sấy khí, lọc khí thương hiệu Lode Star
  4. Kuen ling: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy làm lạnh nước công nghiệp – water chiller thương hiệu Kuen Ling
  5. Hanbell: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm máy nén khí thương hiệu Hanbell
  6. Tica: 2015 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy làm lạnh nước công nghiệp-water chiller thương hiệu Tica
  7. Swan: 2016 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy nén khí mang thương hiệu Swan
  8. Atlas copco: 1/8/2017 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy nén khí và máy sấy khí thương hiệu Mark