MÁY LÀM LẠNH NƯỚC – WATER CHILLER

MÁY BƠM NƯỚC

MÁY BƠM NƯỚC 2 CỰC TECO
MODEL: GSD

MOTOR: 0.37 – 75Kw

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC 4 CỰC TECO
MODEL: GSD

MOTOR: 1.5 – 90Kw

Chi tiết

THÁP GIẢI NHIỆT

THÁP GIẢI NHIỆT LIANG CHI
MODEL: LBC

CAPACITY: 5 – 800RT

Chi tiết

THÁP GIẢI NHIỆT LIANG CHI
MODEL: LRC – N

CAPACITY:  40RT ~

Chi tiết