MÁY BƠM NƯỚC 2 CỰC TECO
MODEL: GSD

MOTOR: 0.37 – 75Kw

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC 4 CỰC TECO
MODEL: GSD

MOTOR: 1.5 – 90Kw

Chi tiết