MÁY LÀM LẠNH NƯỚC KUEN LING – GIÓ GIẢI NHIỆT KHAW – KLAW

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC KUEN LING – NƯỚC GIẢI NHIỆT MODEL: KHOW – KLSW CAPACITY: 5 – 350RT