MÁY LÀM LẠNH NƯỚC KUEN LING – NƯỚC GIẢI NHIỆT
MODEL: KHOW – KLSW
CAPACITY: 5 – 350RT