MÁY LÀM LẠNH NƯỚC TICA – NƯỚC GIẢI NHIỆT TWSD – FS2

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC KUEN LING – NƯỚC GIẢI NHIỆT MODEL: KHOW – KLSW CAPACITY: 5 – 350RT