GIẢI NHIỆT NƯỚC TWSD – FS2

Model: TWSD – FS2

Capacity: 101 – 251RT