THÁP GIẢI NHIỆT LIANG CHI MODEL: LRC – N

Model: LRC – N

Capacity: 40RT ~